گروه معماری و دکوراسیون داخلی آلونک اولین تیم معماری و دکوراسیون داخلی بر مبنای علم روانشناسی می باشد که از سال 1390 فعالیت خود را دراستان اصفهان آغاز نموده

آلونک پروژه های متعددی را در سطح کشور طراحی و اجرا کرده است ،

آلونک پروژه های خود را پس از بازدید و بررسی کاردان گروه از محل انجام پروژه و ارائه طرح و ایده های خود در غالب طراحی ۳بعدی ،عکس های نمونه و مدل با تایید و انتخاب کارفرما و پس از تنظیم قرارداد اجرا در دست می گیرد و با تیم اجرایی قوی طرح ها را جز به جز اجرا می کنند.

مدیریت آلونک : مهندس  زمانی